Jaarverslag
Wad veerkrachtig! 2019

VOORWOORD VAN ONZE OPDRACHTGEVERS


De verbindende kracht van de Wadden

Het jaar 2019 begon stormachtig toen de MSC Zoe boven de Waddeneilanden veel containers verloor. Stranden, wadplaten en kwelders lagen bezaaid met rommel. Gelukkig kwam er ook een tegenkracht op gang. Burgers, bestuurders, beheerders, vissers, noem maar op, allemaal kwamen ze in actie.
Het laat wat mij betreft zien dat de Waddenzee niet van een partij is of van een bepaalde groep. De Wadden zijn van ons allemaal. Dat is wat unieke natuur met een mens kan doen: het verbindt. De grote uitdaging is hoe wij met zijn allen nog beter blijven samenwerken om dit bijzondere gebied te behouden en te ontwikkelen.

Samenwerking en verbinding zijn daarbij essentieel. Het is voor het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) een belangrijke opdracht om hierin het oliemannetje te zijn dat het ingewikkelde raderwerk rondom de Wadden stimuleert in beweging te blijven.
PRW kent dit jaar een frisse start met een nieuw programmaplan en een duidelijk accent op het belang van de Wadden. Er zijn veel initiatieven ontplooid waarbij de burger en het gebied centraal staan.

Een mooi voorbeeld daarvan vind ik het Manifest Lauwerskust. Vanuit het gebied zelf zetten vijf ondernemers de mogelijkheden op een rij om het Lauwersmeer sterker met de Waddenzee te verbinden, de visstand te verbeteren, de waterveiligheid te vergroten en duurzame regionale getijdenenergie te gaan produceren.

Het is denk ik dé manier om transities in de Wadden op gang te brengen: samen met ondernemers, wetenschappers, natuurorganisaties en bewoners. PRW laat zien dat het kan. Aan ons, beleidsmedewerkers en beheerders, de taak om die handschoen structureel op te pakken, vanuit ons gezamenlijk belang voor de Wadden.

Mieke Attema
Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland (waarnemend)
Voorzitter Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee (OBW)

THEMA’S

Opvallende resultaten uit 2019